Home » ท้าวหิรัญพนาสูรย์(ฮู) รพ.พระมงกุฏฯ ขอเรื่องสุขภาพ,ความยุติธรรม,โชคลาภ รำแก้บนNui-Siri Story | รพ.พระมงกุฎ | เว็บไซต์ให้ข้อมูลล่าสุดทุกวัน

ท้าวหิรัญพนาสูรย์(ฮู) รพ.พระมงกุฏฯ ขอเรื่องสุขภาพ,ความยุติธรรม,โชคลาภ รำแก้บนNui-Siri Story | รพ.พระมงกุฎ | เว็บไซต์ให้ข้อมูลล่าสุดทุกวัน

by Preeda Paithoon

คุณกำลังมองหาหัวข้อท้าวหิรัญพนาสูรย์(ฮู) รพ.พระมงกุฏฯ ขอเรื่องสุขภาพ,ความยุติธรรม,โชคลาภ รำแก้บนNui-Siri Storyใช่ไหม?ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดดูวิดีโอด้านล่าง

ท้าวหิรัญพนาสูรย์(ฮู) รพ.พระมงกุฏฯ ขอเรื่องสุขภาพ,ความยุติธรรม,โชคลาภ รำแก้บนNui-Siri Story | ข่าวประจำวันอัพเดทที่นี่

ชมวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อท้าวหิรัญพนาสูรย์(ฮู) รพ.พระมงกุฏฯ ขอเรื่องสุขภาพ,ความยุติธรรม,โชคลาภ รำแก้บนNui-Siri Story

ท้าวหิรัญพนาสูรย์(ฮู) รพ.พระมงกุฏฯ ขอเรื่องสุขภาพ,ความยุติธรรม,โชคลาภ รำแก้บนNui-Siri Story

ท้าวหิรัญพนาสูรย์(ฮู) รพ.พระมงกุฏฯ ขอเรื่องสุขภาพ,ความยุติธรรม,โชคลาภ รำแก้บนNui-Siri Story


คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงใหม่ที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรพ.พระมงกุฎ

ท้าว หิรัญพนาสูร ช่วยรักษาความเจ็บป่วย ส่งเสริมยศ ช่วยโชคลาภ ท้าวหิรัญพนาสูร ผู้พิทักษ์ยักษ์ ร.6 รพ.พระมงกุฎ จัดทำโดย kinemaster .

>>Knightsfallapp.comเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมาก ขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง รพ.พระมงกุฎ.

#ทาวหรญพนาสรยฮ #รพพระมงกฏฯ #ขอเรองสขภาพความยตธรรมโชคลาภ #รำแกบนNuiSiri #Story

ท่านท้าวหิรัญพนาสูรย์ เคล็ดลับการไหว้ให้สำเร็จ,รำแก้บนท่านท้าวหิรัญพนาสูรย์(ฮู)

ท้าวหิรัญพนาสูรย์(ฮู) รพ.พระมงกุฏฯ ขอเรื่องสุขภาพ,ความยุติธรรม,โชคลาภ รำแก้บนNui-Siri Story

รพ.พระมงกุฎ.

READ  เปิดไทม์ไลน์วงจรปิดมัดตัว 'วัฒนา' มือบึ้มรพ.พระมงกุฎ สารภาพทำคนเดียว | รพ.พระมงกุฎ | เว็บไซต์ให้ข้อมูลล่าสุดทุกวัน

You may also like

7 comments

ฉันทวัฒน์ วนเมธิน 11/06/2021 - 20:45

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “วังพญาไท” เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถอีกแห่งหนึ่ง ครั้นเสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงย้ายมาประทับที่วังแห่งนี้เป็นการถาวรจนกระทั่งเสด็จสวรรคต

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา “วังพญาไท” ขึ้นเป็น “พระราชวังพญาไท” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชนนี พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งหลายองค์ขึ้นเป็นที่ประทับ กับทั้งทรงพระราชดำริที่จะสร้างศาลเทพารักษ์ โดยให้ “ท้าวหิรันยพนาสูร” เป็นเทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไท

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) นำตัวนายตาบ พรพยัคฆ์ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนหิรัญประสาท) มหาดเล็กผู้มีรูปร่างสูงใหญ่ ทั้งยังมีจิตใจกล้าหาญอดทน ไปเป็นแบบให้พระยาอาทรธุระศิลป์ (หม่อมหลวงช่วง กุญชร) ดำเนินการจัดสร้างรูปท้าวหิรันยพนาสูร ซึ่งมีพระเทพรจนา (สิน ปฏิมาประกร) เป็นผู้ปั้นหุ่นขนาดเท่านายตาบ และมิสเตอร์ แกลเลตตี ประติมากรชาวอิตาเลียน เป็นผู้หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีลักษณะคล้ายกับรูปท้าวหิรันพนาสูรที่สร้างเมื่อตอนต้นรัชกาล คือ สวมชฎาเทริดอย่างไทยโบราณ ถือไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ เมื่อการสร้างแล้วเสร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญรูปท้าวหิรันยพนาสูรไปประดิษฐานที่ศาล ท้ายพระราชวังพญาไท

ต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด และบวงสรวงสังเวยท้าวหิรันยพนาสูร ณ ศาลแห่งนี้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๖

บริเวณฐาน มีแผ่นทองแดงจารึกข้อความประวัติการสร้างรูปท้าวหิรันยพนาสูรองค์นี้ ว่า

“รูปท้าวหิรัญพนาสูรนี้ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อ ณ วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ เวลา ๕ นาฬิกา กับ ๙ นาที ๔๑ วินาที หลังเที่ยง”

ศาลท้าวหิรันยพนาสูร ประจำพระราชวังพญาไท เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยและญาติมิตร ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ด้วยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวหิรันยพนาสูร เทพผู้อารักขาสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และเทพารักษ์ประจำภูมิสถานอันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบัน

Reply
ฉันทวัฒน์ วนเมธิน 11/06/2021 - 20:45

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพ โดยขณะที่ขบวนเสด็จจะออกจากเมืองอุตรดิตถ์เข้าไปในป่า บรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จในครั้งนั้น ต่างหวาดกลัวไข้ป่า และภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางจึงมีพระราชดำรัสชี้แจงแก่ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ เพื่อให้คลายความหวาดกลัว ดังปรากฏเนื้อความในประกาศเชิญเทวดาสิงในรูปท้าวหิรันยพนาสูร ว่า

“…ธรรมดาเจ้าใหญ่นายโตจะเสด็จแห่งใดๆ ก็ดี คงจะมีทั้งเทวดาแลปีศาจอสูรอันเปนสัมมาทิฏฐิ คอยติดตามป้องกันภยันตรายทั้งปวง มิให้มากล้ำกลายพระองค์แลบริพารผู้โดยเสด็จได้ ถึงในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสครั้งนี้ ก็มีผู้ป้องกันภยันตรายเหมือนกัน อย่าให้มีผู้หนึ่งผู้ใดมีความวิตกไปเลย…”

ต่อมามีข้าราชบริพารผู้หนึ่งฝันเห็นชายรูปร่างล่ำสันใหญ่โต ได้บอกแก่ผู้ที่ฝันว่าตนชื่อ “หิรันย์” เป็นอสูรชาวป่า ผู้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ ครั้งนี้จะมาตามเสด็จฯ เพื่อคอยอารักขา ดูแลมิให้ภยันตรายทั้งปวง อันพึงจะบังเกิดมีขึ้นได้ในระยะทางป่านั้น มากล้ำกลายพระองค์ และข้าราชบริพารได้

เมื่อทรงทราบเช่นนั้น จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้จัดธูปเทียนและเครื่องโภชนาหาร ไปเซ่นสังเวยที่ในป่าริมพลับพลา และเวลาเสวยค่ำทุกๆ วัน ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งพระกระยาหารจากเครื่องต้นไปเซ่นสรวงเสมอ ซึ่งตลอดการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น ก็มิได้เกิดภยันตรายใดๆ ขึ้นเลย

นับแต่นั้นเป็นต้นมา หากเสด็จพระราชดำเนินที่ใด ก็จะมีการอัญเชิญหิรันยอสูรให้ตามเสด็จฯ ไปด้วยทุกแห่ง ทั้งยังมีผู้อ้างว่าได้เห็นคนรูปร่างใหญ่ล่ำสัน ยืนหรือนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ ใกล้ๆ ที่ประทับ และอ้างว่าได้เห็นพร้อมกันหลายคน แม้กระทั่งข้าราชการเทศาภิบาล ที่มิใช่ข้าราชบริพารผู้ตามเสด็จฯ ก็ยังเคยเห็นเช่นกัน จึงทำให้หิรันยอสูร เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปเป็นอันมาก

ครั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ได้ทรงคำนึงถึงหิรันยอสูร ซึ่งนิยมกันว่าได้เคยตามเสด็จพระราชดำเนินมาหลายแห่งหน และการเสด็จพระราชดำเนินก็เป็นไปด้วยความสวัสดิภาพ เป็นที่อุ่นใจของเหล่าข้าราชบริพารทั่วไป

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเทพรจนา (สิน ปฏิมาประกร) ดำเนินการปั้นรูปหิรันยอสูร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ สวมชฎาเทริดอย่างไทยโบราณ ถือไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๔ ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเครื่องสังเวยเซ่นสรวง พร้อมทั้งอัญเชิญหิรันยอสูรเข้าสิงสถิตในรูปสัมฤทธิ์ที่ปั้นหล่อขึ้น พระราชทานนามใหม่ว่า “ท้าวหิรันยพนาสูร” เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๔

Reply
สุกัญญา เภาเย็น 11/06/2021 - 20:45

สาธุนับถือพ่อเท้าหิรัญมากค่ะ​ สาธุๆๆ

Reply
Mmy Phone 11/06/2021 - 20:45

โมทนาสาธุขอให้ทำนอง คุ้มครองดูแลหลานชายตลอดจนทุกๆ คน ในครอบครัวจงประสพผลสำเร็จทุกประเ การเทอญ

Reply
Mmy Phone 11/06/2021 - 20:45

ได้บูชาวัตถุมาคลท่านมาไว้บูชา ทึ่บ้านด้วยคะ ม็องค์ขนาดกลาง..แขวนคอ : ภาพถ่ายของท่านด้วยค่ะ

Reply
Mmy Phone 11/06/2021 - 20:45

ไปขอมาแล้วค่ะ หลานชายป่วยตอนนี้เริ่มดี ขึ้นแล้ว ขอบคุณผู้แนะนำออกจาก ร.ฟ.เเล้วจะมาแก้บนค่ะ

Reply
Mariza Bkk 11/06/2021 - 20:45

ท่านชอบเนื้อสด ??? ไม่น่าจะใช่นะ

Reply

Leave a Comment