Home » พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว | พระมงกุฎเกล้า | เว็บไซต์ให้ข้อมูลล่าสุดทุกวัน

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว | พระมงกุฎเกล้า | เว็บไซต์ให้ข้อมูลล่าสุดทุกวัน

by Preeda Paithoon

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว | เว็บไซต์อัพเดทข่าวสารทุกวัน.

ดูรายละเอียด

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ พระมงกุฎเกล้า.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (1 มกราคม พ.ศ. 2423 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประสูติในวันเสาร์เดือนสอง ปีมะรง ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นครองราชย์ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม ปีจอ พ.ศ. 2410 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระชนมายุ 45 พรรษา ครองราชย์ได้ 15 ปี ทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งการเมือง รัฐบาล การทหาร การศึกษา สาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุด วรรณกรรมและวรรณคดี เขาได้เขียนร้อยแก้วและบทกวีนับพัน จนกระทั่งได้รับพระราชทานสดุดีเมื่อสิ้นพระชนม์ว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแห่งแรกที่ไม่มีวัดใดที่จะครองราชย์ แต่ได้ก่อตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยาลัยขึ้นแทน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีวัดหลายแห่งแล้ว และการสร้างพระอารามในสมัยก่อนเป็นการหล่อเลี้ยงการศึกษาของเยาวชนของชาติ จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนแทน พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 แห่งแรกสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2485 ประดิษฐานอยู่ที่สวนลุมพินีซึ่งเป็นพื้นที่แห่งแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อจัดพิพิธภัณฑ์สยามรัฐเพื่อแสดงสินค้าไทยให้โลกเห็น ครั้งแรกในการรักษาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ (แต่เขาไม่ได้จัดก่อนเสียชีวิต) และตั้งใจว่าเมื่อทำงานเสร็จแล้วจะได้รับเป็นสวนพักผ่อนแห่งแรกในกรุงเทพฯในวันที่เสียชีวิต วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์จะเสด็จไปวางพวงมาลา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สวนลุมพินีแห่งนี้ ในวันนั้นเองมีหน่วยงานราชการเอกชน นักศึกษา พ่อค้าจำนวนมากมาวางพวงมาลาถวายความอาลัย . และยังได้ทรงพระราชทานพระราชกุศล ณ วิทยาลัยวชิราวุธ เมื่อปี พ.ศ. 2524 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ยกย่องให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบุคคลสำคัญทางโลก คนที่มีผลงานโดดเด่นในวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นนักปรัชญานักประพันธ์กวีและนักเขียนบทละครชื่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช Manoramarathiraj พินิจ Prachanart Mahasomtawong Adisaipongsawimonrat Worakatiyaratnikrodom Jaturanta บรมสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ Rajasangkat Uphatosuchartsangsuttakhoranee จักรี Borommanat จุฬาลงกรณ์ Ratchawarangkun Borommakut Narendrasoonsantiwongsawisit Susatit Burapathikan สมเด็จพระเจ้ากฤษดา Phinihar อดิเรก Boonritthi ธัญ Wichitsophakyasanpang Mahachanot Manakaprapat Bongkochayukon ประสิทธิ์ Sanpasuphaphon Udomborom Sukhumarn Dhipayathepavatarpaisarn พิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่ Sanpathewetranurak Burimsakdismaya Thepvaravadee ศรี Mahaburut Sutsombat Senangkanikornrat Asawakosol Praponthapreechamatwasamajara บริบูรณ์ขุน Sarasamathin Nakhonwarut Mekrajdilok มหา Pariwan นายอนันต์ Mahantworaritthidet Sanpwiset สิรินธร Boromchon Kadissomsom Prasitwoyosothorom บัลลังก์นพปฎล Sawetchat Chatradichat Siriratno พระราชวังมหาบรมราชา Phisek พิศิษฐ์ ส อัญปถิตย์ วิจิตรชัย สกล ไฮสวาริยะ มหาสวะมินทร์ มเหศวร หินธารา มหารามาธิราช วโรดม บรมนาถ อัชชาศัย พุทธาตี ไตรรัตนา สนะรักษ์ อดุลยศักดิ์ อังกรเรศราธิบดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร”.

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปภาพที่เกี่ยวข้อง .

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

>> นอกจาก knightsfallapp.com ยัง สังเคราะห์ ดู หัวข้อ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเช่นเกมเทคโนโลยีและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ จากประเทศไทยและทั่วโลกคุณสามารถดูเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่นี่

พระมงกุฎเกล้า – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#พระราชประวต #พระบาทสมเดจพระมงกฎเกลาเจาอยหว.

[vid_tags]

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมงกุฎเกล้า.

ขอบคุณที่ติดตามบทความของเรา.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ พระมงกุฎเกล้า นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

READ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | Phramongkutklao Hospital Bangkok Thailand | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | เว็บไซต์ให้ข้อมูลล่าสุดทุกวัน

You may also like

11 comments

Choowa Mungdee 04/06/2021 - 12:10

พระบารมีองค์เสด็จพ่อ ร.5
รัชกาลที่ 6 คุ้มครองลูกหลานและครอบครัว🙏🙏🙏

Reply
สุชาติ สุดดี 04/06/2021 - 12:10

ทรงพระเจริญยิงยืนนาน

Reply
picha thongdee 04/06/2021 - 12:10

ขอน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของรัชกาลที่6

Reply
Surachat Ngangit 04/06/2021 - 12:10

มี'ชื่อ ว่า ไตํว๊า

Reply
เพรชศิลาอาส ชินราช 04/06/2021 - 12:10

ไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้น​

Reply
ฉัตรฐากรณ์ อัครโชปกรฌ์ 04/06/2021 - 12:10

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

Reply
หทัยรัตน์ อินธิเดช 04/06/2021 - 12:10

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

Reply
Nuchy zaaa 04/06/2021 - 12:10

ชอบคนบรรยาย น่าฟังดี

Reply
Fance zx6r Chanel 04/06/2021 - 12:10

ท่านใช้เงินเปลืองมากเลยนะ

Reply
โฟรท โฟรท 04/06/2021 - 12:10

ท่านเป็นพ่อเจ้าฟ้าเพชรรัตน์

Reply
Uei Nakada 04/06/2021 - 12:10

เรารักสมเด็จพ่อ ร.6 จากเด็กโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

Reply

Leave a Comment