Home » เคล็ดวิชานารายณ์แปลงรูป ของสมเด็จโต พรหมรังสี | นารายณ์ แปลง รูป

เคล็ดวิชานารายณ์แปลงรูป ของสมเด็จโต พรหมรังสี | นารายณ์ แปลง รูป

by Preeda Paithoon

เคล็ดวิชานารายณ์แปลงรูป ของสมเด็จโต พรหมรังสี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เคล็ดวิชานารายณ์แปลงรูป ของสมเด็จโต พรหมรังสี

พระคาถาอิติปิโสนารายณ์แปลงรูป (คาถา-อาคม)


อิติปิโสนารายณ์แปลงรูป แคล้วคลาด มหาเสน่ห์ สะเดาะโซ่ตรวน
คาถาอิติปิโสนารายณ์แปลงรูป เป็นพระคาถาอีกหนึ่งบทที่เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาเสน่ห์ มหานิยม สะเดาะโซ่ตรวน แคล้วคลาด คงกระพัน วันนี้ทางทีมงานจึงได้หยิบยกคาถาบทนี้มานำเสนอแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่าน

พระคาถาอิติปิโสนารายณ์แปลงรูป (คาถา-อาคม)

นารายณ์เรืองภพ


นารายณ์เรืองภพ

ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป


ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป อาจารย์นอง วัดทรายขาว

ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป

พันธุ์ฝรั่ง เถา – วงปี่พาทย์ไม้แข็งพรพนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


งานเสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ครั้งที่ 1
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
พันธุ์ฝรั่ง เถา วงปี่พาทย์ไม้แข็งพรพนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อำนวยการแสดง – บรรเลง
ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ควบคุมการฝึกซ้อมฝ่ายดนตรีโดย
อาจารย์นงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี
อาจารย์เอกสิทธิ์ การคุณี
อาจารย์เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี
อาจารย์ประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์
อาจารย์สมพร ตรีเดชี
อาจารย์วาทิต นวลฉาย
ขอขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยา ชิดท้วม
อาจารย์พัฒนี พร้อมสมบัติ
อาจารย์ชัยภัค ภัทรจินดา
อาจารย์นิธิ ศรีสว่าง
รายนามผู้บรรเลง
ขับร้อง นางสาวนันท์นภัส อรรถกฤษณ์
นายธนวัฒน์ ยังทน
นายนัทธวัฒน์ สมภักดี
นางสาวกลันทิกา อมรวรสิน
นางสาวณัฐชนัน เกษธำรง
นางสาวฟ้างาม บัวลอย
ปี่ใน อาจารย์เฉลิมพงษ์ โชติวงศานันท์
ระนาดเอก นายเนติธร ปริยกร
ระนาดทุ้ม นายศุภกฤต เมฆินทร์อนุกูล
ฆ้องวงใหญ่ นายกิตตินันท์ หิรัญพฤกษ์
ฆ้องวงเล็ก นายกษิดิ์เดช อยู่เจริญ
ฉิ่ง นางสาวพัชนิดา บูรพงศ์
กลองแขกตัวผู้ นายปิยวัฒน์ รอดทรัพย์
กลองแขกตัวเมีย นางสาวรมย์ชลี สุวรรณมณี
กรับ นายธัชพล ทรรทรานนท์
ฉาบเล็ก นางสาวณัฐฏา ไพบูลย์รัตนากร
ฉาบใหญ่ นางสาวณิชชยา กิจเจริญ
แสนร์ + กลองสองหน้า อาจารย์ก้องเกียรติ จรพงษ์
กลองใหญ่ นายชินาวัตร ประฐมธานี
เพลงพันธุ์ฝรั่ง เถา เป็นเพลงที่แตกต่างจากเพลงเถาอื่นๆ คือ ไม่ใช่ ๓ ชั้น ๒ ชั้น และชั้นเดียว แต่เป็น ๒ ชั้น ชั้นเดียว และอัตราซึ่งตัดจากชั้นเดียวอีกชั้นหนึ่ง (มักเรียกกันว่า ครึ่งชั้น) เพลงนี้เป็นเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่ มีท่อนเดียว ๘ จังหวะ ต่อมา นายบุญยงค์ เกตุคง ได้แต่งเที่ยวกลับไปเป็นทางเปลี่ยนขึ้นใหม่ทั้งเถา
บทร้องเพลงพันธุ์ฝรั่ง เถา
๓ ชั้น เจ้าพระยาวิชเยนทร์เห็นอำมาตย์ ก็เดาคาดเหตุได้ไม่แปรผัน
มาลวงเราเฝ้าองค์พระทรงธรรม์ เราก็พันธุ์ฝรั่งชาติราชเสนา
๒ ชั้น จะดีร้ายอย่างไรใคร่ผจญ เกิดเป็นคนเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวสุขา
แม้ทำดีใช่ได้ดีไปทุกครา ทำชั่วช้ากลับได้ดีมีถมไป
ชั้นเดียว อันคุณธรรมความดีที่นายรัก ประหลาดนักมักเพิ่มศัตรูได้
ที่สัตย์ซื่อถือธรรมประจำใจ มักจะไร้สินทรัพย์อับจน
(ร.ท. ชิต สุนทรโชติ แต่ง)
และตอนท้ายได้ออกหางเพลงโยสลัม โดยอัญเชิญบทพระราชนิพนธิ์ในรัชกาลที่ 6 เรื่องวิวาหพระสมุท โดยเนื้อเพลงกล่าวถึงตอนที่ โยฮันนิส กับคอนสติน ผู้เป็นผู้ร้ายในเรื่อง กำลังปรึกษาอุบายที่จะทำมห้ท้าวมิดัส จัดพิธีวิวาห์บุตรีกับพระสมุท ซึ่งความจริงพิธีวิวาหพระสมุทเป็นแผนร้ายของสองคนนี้
บทร้องเพลงโยสลัม
ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า หนังสือตรีมีปัญญาไม่เสียหลาย
ถึงรู้มากไม่มีปากลำบากกาย มีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการ
ถึงเป็นครูรู้วิชาปัญญามาก ไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้าน
เหมือนเต่าฝังนั่งซื่อฮื้อรำคาญ วิชาชาญมากเปล่าไม่เข้าที
ใครช่างพูดพลิกแพลงเหมือนแรงมาก คนนิยมลมปากมากเจียวพี่
ถึงรู้น้อยถ้อยคำให้ขำดี คงเป็นที่สมคะเนที่เฉโก

พันธุ์ฝรั่ง เถา - วงปี่พาทย์ไม้แข็งพรพนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

READ  5555555+ | ขําขํา สาย1

You may also like

Leave a Comment