เทศน์แหล่เรื่องก่องเข้าน้อยฆ่าแม่เสียงดีมาก(พระสอนราม) | ปฐมเทศนา

เทศน์แหล่เรื่องก่องเข้าน้อยฆ่าแม่เสียงดีมาก(พระสอนราม)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ฟังแล้วฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ

เทศน์แหล่เรื่องก่องเข้าน้อยฆ่าแม่เสียงดีมาก(พระสอนราม)

\”ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร\” ปฐมเทศนา


เนื่องใน \”วันอาสาฬบูชา\” ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ โดยแสดง \”บทธรรมจักรฯ\” ปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
วันนี้จึงอยากนำเสนอ พระธรรมเทศนาบทแรกให้ทุกท่าน พิจารณาธรรมกันด้วยสติ ครับ
จาก…พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔
มหาวรรค ภาค ๑
\”ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร\”
ปฐมเทศนา
(ไม่มีภาพประกอบนะครับ)
.
.

READ  ทีมงานฝันเฟื่อง | ฝันเฟื่อง เรื่องย่อ

หากท่านสนใจเรื่องอื่นๆกดที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ
\”หรือพระพุทธเจ้ามิใช่อารยัน!!\” : พระพุทธเจ้ากับข้อถกเถียงที่ไม่จบสิ้น ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=rkvqRAGATgY\u0026t=2s
\”ศากยะปกครองในรูปแบบใดกันแน่?\” : พระพุทธเจ้ากับข้อถกเถียงที่ไม่จบสิ้นตอนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=2hprKfzWhkc
ความเป็นมาของ…อาณาจักรพุกาม https://www.youtube.com/watch?v=E5E_ibTsicE
เพลงเพื่อชีวิตมาจากไหน? ความเป็นมาของ…ตำนานเพลงเพื่อชีวิต https://www.youtube.com/watch?v=7CeCZeIeWyc\u0026t=58s
ตำนานของ โมเสส และชาวยิว ในพันธสัญญาเดิม https://www.youtube.com/watch?v=Hbp5yMWkD0w
ศาสนาพุทธฉบับเข้าใจง่าย https://www.youtube.com/watch?v=o7U9BIMJEU\u0026t=12s
\”ปฏิวัติ 2475 ฉบับสังเขป\” เข้าใจได้ไม่ถึง 10 นาที! https://www.youtube.com/watch?v=N6XFLKC2_jw
รื้อใหม่!!! ข้อถกเถียง…สุนทรภู่ https://www.youtube.com/watch?v=6GeWYalFvpg
ตำนาน บทละคร \”โศกนาฏกรรมแมคเบธ\” https://www.youtube.com/watch?v=hwfFhSldwYU
ความเป็นมาของ…\”อาณาจักรฟูนัน\” อาณาจักรโบราณเมื่อหลายพันปีก่อน https://www.youtube.com/watch?v=4ghG2cXOLZA
เล่าเรื่อง…ล้างโคตร ราชวงศ์ศากยะ https://www.youtube.com/watch?v=KRkmuuNhqc\u0026t=41s
เรื่องราวของ \”อับราฮัม บุรูษผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียว\” https://www.youtube.com/watch?v=g3vXyYM1qzw
ความเป็นมาของ…ศาสนาเชน https://www.youtube.com/watch?v=swYB2ctJb8
ความเป็นมาของ…ศาสนาพรามณ์ฮินดู https://www.youtube.com/watch?v=yHgNe4w8lY\u0026t=7s
\”ศาสนาคืออะไร?\” และ \”มาจากไหน?\” เข้าใจได้ใน 10 นาที! https://www.youtube.com/watch?v=DfAGNXjePyw\u0026t=24s
ซีรีย์ เล่าเรื่อง ภควัทคีตา
https://www.youtube.com/channel/UCQ1yscg5y2hcbUVkyovBKmA/playlists
กดติดตามช่อง “ความเป็นมา” ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCQ1yscg5y2hcbUVkyovBKmA/videos

READ  อาร์ต น้ำฝน สัมภาษณ์เรื่องความรัก | น้ำ ฝน อาร์ต

\

สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ ตอน การปฐมเทศนา


วีดิโอประกอบการเรียนวิชา สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 1 พระพุทธ เรื่อง สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ

สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ ตอน การปฐมเทศนา

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 36 I ศาสนา คืออะไร? ความจริงสูงสุด คืออะไร?


พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก มีทั้งหมด 55 ตอน Playlist:https://www.youtube.com/playlist?list=PLcqzBicGNw0vkcihyMZdfMhpkZ07lacO
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 36 ศาสนา คืออะไร? ความจริงสูงสุด คืออะไร?
เพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น : ผู้จัดทำปรารถนาเพียงแค่ให้ท่านทั้งหลายรำลึก ระลึกถึง”องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” หรือ ”พระพุทธเจ้า” เท่านั้น เพียงแค่นี้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ก็เกิดแก่ท่านทั้งหลายแล้ว มิได้ขอ แนะนำ ชักชวน หรือจูงใจ ให้ท่านทั้งหลายปฎิบ้ติตามธรรมะใดๆ แต่อย่างใด การปฏิบัติบูชาแล้วแต่วิธีการของแต่ละสำนักของท่าน หากแต่ท่านปฏิบ้ติได้ ก็ถือเป็นบุญกุศล เป็นบุญวาสนา เป็นบุญบารมีของท่านทั้งหลายเอง
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายด้วย
เมื่อพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้น พระพุทธองค์จึงทรงมีพระดำริที่จะประกาศพระธรรมไปสู่มวลมนุษย์ จึงเสด็จออกเดินทางไปยังเมืองมคธ เพื่อแสดงธรรมแก่พระเจ้าพิมพิสารตามที่เคยให้สัญญากันไว้ ระหว่างทางพระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาแสดงธรรมโปรดปุถุชนให้ได้บรรลุธรรม จนมีคนขอบวชเข้าเป็นพุทธสาวกจำนวนมาก และในที่สุด พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และถวายตนเป็นอุบาสกได้สำเร็จ หากแต่เส้นทางในการประกาศพระศาสนานั้น ก็หาได้ง่ายดายราบรื่นดังที่ได้ตั้งพระทัยไม่ เมื่อพระพุทธองค์ต้องเผชิญกับแผนการต่อต้านอันชั่วร้ายของเหล่าพราหมณ์ผู้เรืองอำนาจในราชสำนักเมืองมคธ พระองค์จะทรงผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างไร?
พระพุทธเจ้าจรัสอินทร์คง

READ  เผยโฉมหน้าสามีคนแรกของ "พุ่มพวง ดวงจันทร์"เบื้องหลังราชินีลูกทุ่งก่อนพบรัก "ไกรสร" #ตำนานคนดัง EP109 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ธี ระ พล แสนสุข

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 36 I ศาสนา คืออะไร? ความจริงสูงสุด คืออะไร?

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์


พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Comment