【บทสวดบูชาพระพิฆเนศ108จบ】โอมกัง คณปัตเย นะโม นะมะห์ (cover thoen) [Full Audio song] | พระพิฆเนศ

【บทสวดบูชาพระพิฆเนศ108จบ】โอมกัง คณปัตเย นะโม นะมะห์ (cover thoen) [Full Audio song]


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บทสวด 108 จบ
โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะห์ ศรีสิทธิ วินายักกา นะโม นะมะหะ อัสตะวินายักกา นะโม นะมะหะ คณปติ ปับป้า โมรียา
ขอทรงประทานความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
ช่องทางติดตามอื่นๆที่
เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/ganeshtemplethoen/
อนุญาตให้ใช้สำหรับเปิดฟังเพื่อความบรรเทิงเท่านั้น
ห้ามนำไปใช้ คัดลอก หรือดัดแปลง โดยมิได้รับอนุญาติ

【บทสวดบูชาพระพิฆเนศ108จบ】โอมกัง คณปัตเย นะโม นะมะห์ (cover thoen)   [Full Audio song]

คาถา บทสวดบูชาพระพิฆเนศที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด (พร้อมบทสวดตาม)


โอม กัง กันนะปัตเย นะโมนะมะห
ศรี สิทธิวินายัก นะโมนะมะห
อัสตะ วินายัก นะโมนะมะห
กันนะปติ บัปปา โมรายา
บทสวดบูชาองค์ สิทธิวินายัก พระพิฆเนศองค์สำคัญของโลก
และบูชาเทวรูป อัสตะวินายัก พระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 8 แห่ง ณ ประเทศอินเดีย
เพลงบูชาจะร้องวนซ้ำไปเรื่อยๆ สามารถเปิดฟังขณะถวายของหรือทำสมาธิ

คาถา บทสวดบูชาพระพิฆเนศที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด (พร้อมบทสวดตาม)

บทสวดพระกวนอิม V. สงบ เย็น โคตรไพเราะ 觀世音


มหากรุณาธารณีสูตร 大悲咒
บทสวดนี้เป็นที่นับถือและสวดบูชาพระอวโลกิเตศวร (กวนอิม)
ผู้ที่เลื่อมใสถวายสักการะต่อพระอวโลกิเตศวรอยู่เป็นเนืองนิตย์ ตั้งใจสวดสรรเสริญพระนาม ย่อมจะถึงพร้อมในกุศลทั้งปวง สามารถยังวิบากกรรมอันมิมีประมาณให้สิ้นสูญ ครั้นเมื่อวายชนม์จะไปอุบัติ ณ สุขาวดีโลกธาตุแห่งองค์พระอมิตาภพุทธเจ้า
………………………………………………………………
นา.โม.รัตนา.ตา.ยา.ยะ นะโม.อาระ.ยะ.จานนา.ซา.กา.ระ เบ.โร.จา.นะ.บู.ฮา.รา.จา.ยะ ตะ.ถา.กะ.ตา.ยะ อาระ.ฮะ.เต.ซัม.ยัก.ซัม.บุด.ธา.ยะ นาโม.ซาวา.ตะ.ถา.คะ.เต.เบ อาร ฮา.ตา.เบ. ซัม.ยา.ซัม.บูด.เด.เบ นา.โม.อาร.ยะ.อะ.วะ.โล.กิ.เต.โช.รา.ยา โพ.ธิ.สัต.ตวา.ยา มหา.สัต.ตวา.ยา มหา.กา.รู.นิ.กา.ยะ ตา.ยา.ถา โอม.ดา.รา.ดา.รา ซิ.ริ.ซิ.ริ ซู.รู.ซู.รู อิ.ดิ.เว.อิ.ติ.ไจ จา.เล. ปูรา.จา.เล.ปูร.จา.เล กู.ซู.เม.กู.ซู.มา.วา.เร อิ.ลิ.มิ.ลิ จิ.ติ.จา. ลา.มา.ปา.นา.ยา.โซ.ฮา
………………………………………………………………
{แปล}
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอนอบน้อมแด่พระไวโรจนวยุหราชาตถาคตเจ้าผู้มีพระญาณดุจห้วงมหาสาคร เป็นพระผู้สิ้นกิเลส ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ขอนอบน้อมแด่พระตถาคตทั้งหลาย ผู้สิ้นกิเลส ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ขอนอบน้อมแด่พระอริยโพธิสัตว์มหาสัตว์ อวโลกิเตศวร ผู้ยิ่งด้วยมหากรุณา [พระคาถา] (ตัทยาถา โอม ธารา ธารา ธิริ ธิริ ธุรุ ธุรุ อิฏเฏ วิฏเฏ จเล จเล ปูรจเล ปูรจเล กุสุเม กุสุมา วเร อิลิ มิลิ จิเต ชะวะละ มาปะ โซฮา)
ส่วนที่เป็นคาถาเป็นคำที่ไม่มีความหมาย แต่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเอง
………………………………………………………………
(เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) ผู้ทรงแบ่งภาคได้หลายภาคเพื่อมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายและทรงเอื้ออารีย์แก่มวลมนุษย์ที่ได้กราบไหว้บูชาให้ประสบผลสำเร็จอันพึงปรารถนาได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ท่านสามารถช่วยปัดเป่าความทุกข์ภัยพยัญตรายให้ท่านที่เดือดร้อน ท่านสามารถสวดคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมให้ครบ ๑๐๘ จบทุกวันโดยตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ก็จะได้ผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ)

READ  ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก..ขลุ่ย โดย มุทิตา | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ขาดมุทิตา

ร่วมสนับสนุนช่องของเราได้ที่ :
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0458615462
For support us :
Kasikorn Bank Account No. 0458615462
บทสวดมนต์ พระโพธิสัตว์กวนอิม

บทสวดพระกวนอิม V. สงบ เย็น โคตรไพเราะ 觀世音

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม เพราะมากๆ (เสียงเด็ก)


บทสวดเจ้าแม่กวนอิม เพราะมากๆ (เสียงเด็ก)
• นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย • นำ มอ ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิต ตี ซอ ปอ ลา เย • ผู่ ที สัต ตอ พอ เย • หม่อ ฮอ สัต ตอ พอ เย • หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย • งัน • สัต พัน ลา ฮัว อี • ซู ตัน นอ ตัน เซ • นำ มอ สิด กิต ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิต ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ • นำ มอ นอ ลา กิน ซี • ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม • สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง • ออ ซี เย็น • สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ เค • มอ ฮัว เตอ เตา • ตัน จิต ทอ • งัน • ออ พอ ลู ซี • ลู เกีย ตี • เกีย ลอ ตี • อี ซี ลี • หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ • สัต พอ สัต พอ • มอ ลา มอ ลา • มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน • กี ลู กี ลู กิด มง • ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี • หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี • ทอ ลา ทอ ลา • ตี ลี นี • สิด ฮู ลา เย • เจ ลา เจ ลา • มอ มอ ฮัว มอ ลา • หมก ตี ลี • อี ซี อี ซี • สิด นอ สิด นอ • ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี • ฮัว ซอ ฮัว ซัน • ฮู ลา เซ เย • ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา • ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี • ซอ ลา ซอ ลา • สิด ลี สิด ลี • ซู ลู ซู ลู • ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย • ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย • มี ตี ลี เย • นอ ลา กิน ซี • ตี ลี สิด นี นอ • ผ่อ เย มอ นอ • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย •ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ทอ ยี อี • สิด พัน ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นอ ลา กิน ซี • ซอ ผ่อ ฮอ • มอ ลา นอ ลา • ซอ ผ่อ ฮอ • สิด ลา เซง ออ หมก เค เย • ซอ ผ่อ ฮอ • เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • ปอ ทอ มอ กิต สิต ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นอ ลา กิน ซี พัน เค ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • มอ พอ ลี เซง กิต ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • นำ มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย • นำ มอ ออ ลี เย • ผ่อ ลู กิต ตี • ชอ พัน ลา เย • ซอ ผ่อ ฮอ • งัน สิต ติน ตู • มัน ตอ ลา • ปัด ถ่อ เย • ซอ ผ่อ ฮอ

READ  เสก โลโซ ให้แซนวิช สอนวิธีตั้งรหัสไลน์ | เสก แซนวิช
READ  มีผลต่อหัวใจ - นนท์ ธนนท์ [Official Music Video] | นน ธนนท์

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม เพราะมากๆ (เสียงเด็ก)

บทบูชาองค์พระพิฆเนศ เปิดฟัง เปิดถวายทุกวัน รวยเร็ว การงานสำเร็จ มีแต่ความสุข


สวด เปิดฟังถวายเป็นการบูชาองค์พระพิฆเนศ ดึงดูดพลังแห่งความสุข ร่ำรวย และสำเร็จทุกประการ
เปิดฟังทุกวัน เพื่อให้ได้เร็วดั้งใจหวัง ค้าขายร่ำรวย การเงิน มีเข้ามาตลอดไม่ขาดมือ ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ครอบครัวรักไคร่ สงบสุข
\”โอมกังกันปัตตะเยนะโมนะมะฮะ ศรีสิทธิวินายักกะนะโมนะมะฮะ อัสตะวินายักกะนะโมนะมะฮะ กันระปะติปั๊บปาโมริยา\”
สำหรับท่านใดตามหารูปเคารพองค์พระไว้บูชา
พระพิฆเนศปางรีนาโมจัน(สีทอง) ประทานเงินทอง ความสำเร็จ หน้าตัก5นิ้ว 199 บาท
บูชาได้ที่ : https://bit.ly/3xHCHyR
พระพิฆเนศ ปางประทานพร ปางเสวยสุข งานเรซิ่น สูง 6 นิ้ว 498 บาท
บูชาได้ที่ : https://bit.ly/3lVqwMx
กำยาน กำยานพระพิฆเนศ กำยานหอม ไหว้เทพฮินดู ยาว 4.5 cm
หาซื้อไว้จุดบูชาองค์พระ : https://bit.ly/3iCqCXh
ยกชุด 5 พานถวายพระพิฆเนศ ขนาด 3.5 cm 149 บาท
ซื้อได้ที่ : https://bit.ly/3Ax02Fl

บทบูชาองค์พระพิฆเนศ เปิดฟัง เปิดถวายทุกวัน รวยเร็ว การงานสำเร็จ มีแต่ความสุข

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Comment